Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

• telefonicky denne v čase od 10:00 do 22:00 na tel. č. 0915 255 338
• prostredníctvom kuriéra
• osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby
• formou e-mailu na reklamacie@thebrothers.sk

Záruka

Záruka platí max. 15 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní roznáškarom nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

• osobne
• prostredníctvom roznáškara

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

• pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
• pri bezhotovostnej platbe kartou on-line za objednávku peniaze vrátime do 7 pracovných dní pripísaním prostriedkov späť na kartu platiteľa